Çocuk Hizmetleri
Genel Müdürlüğü

Sertifikalar törenle verildi 11 Mart 2014

Öz değerlendirme projesinde emeği bulunanlara teşekkür belgeleri Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Temindar Aytekin tarafından verilidi.

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün UNICEF’in teknik desteği ile düzenlediği, Çocuk Bakım Kuruluşları İçin Öz Değerlendirme toplantısı Bakan Ayşenur İslam’ın  katılımıyla 25 Şubat 2014 Ankara’da yapılmıştı.

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün koordinasyonu, İç Denetim Birimi Başkanlığının danışmanlığı ve UNICEF’in teknik desteği ile yürütülen Öz değerlendirme Projesine UNICEF tarafından belirlenen Dr. Ian Milligan ve Ronnie Hill isimli iki uzman da danışmanlık yapıyor.

Öz değerlendirme projesi ile, çocuk kuruluşları yöneticileri tarafından, çocuk bakım hizmetleri alanındaki kalite hedeflerine ulaşma yeterliliğinin, minimum standartlar[1] temel alınarak geliştirilen hedefler ve kriterler çerçevesinde, çocukların, ailelerin, çalışanların ve diğer paydaşların katılımı ile değerlendirilmesi hedefleniyor.

 Proje sonucunda, çocuk bakım hizmetleri alanında çalışan yöneticilerin, belirlenmiş kalite göstergeleri doğrultusunda, kendi hizmetlerini değerlendirmelerine yönelik bir araç olan “Öz Değerlendirme” sistemine ilişkin Uygulama Rehberi oluşturulması da hedefler arasında.

Öz değerlendirme Rehberi ile çocuk bakım hizmetlerinin kalitesini artırmak ve hizmetten yararlanan çocukların refahına katkı sağlamak üzere bir öz değerlendirme çerçevesi sunuyor. Bu çerçeve aynı zamanda;

•         Çocuk bakım hizmetleri alanında hedeflerin gerçekleştirilmesini engelleyebilecek risklerin belirlenmesi ve yönetilmesi,

•         Geliştirilmesi gereken alanların belirlenmesi,

•         İyi uygulamaların da ortaya konulması ve yaygınlaştırılması,

•         Hizmetlerin çocuklara ilişkin sonuçlarının değerlendirilmesi,

•         Çocuklar, aileleri ve çalışanların hizmet sunum süreçlerinin gelişimine aktif katılımının sağlanması,

•         Hizmetlere ilişkin hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesi,

•         Çocuk kuruluşlarına ilişkin denetimlerin etkinliğinin artırılması sağlanmış olacak.

Söz konusu projenin gerçekleştirilmesi ve özdeğerlendirme rehberi ile rehber eklerinin hazırlanmasında başarılı bir çalışma sergileyen proje ekibine teşekkür belgesi  Genel Müdür Temindar Aytekin tarafından verildi.

 

İdris Yekeler, Ankara İl Müdürü(Proje Sorumlusu)

Gülay Türk, Birim Sorumlusu, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bakım Hizmetleri Daire Başkanlığı

Engin Aslan, Birim Sorumlusu, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile Yanında Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Ergin Balcı, Birim Sorumlusu, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim ve Toplumsal Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Nuran Ceylan Özbudak, Sosyal Çalışmacı, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Koruyucu Önleyici Hizmetler Daire Başkanlığı

Esma İnce, Çocuk Gelişimci, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal Rehabilitasyon Daire Başkanlığı

Eylen Savur, Program Sorumlusu, UNICEF Türkiye Temsilciliği, Çocuk Koruma Bölümü

Sedat Ergenç, İç Denetçi, Bakanlık İç Denetim Birimi Başkanlığı

Ayfer Aksu, İç Denetçi, Bakanlık İç Denetim Birimi Başkanlığı

Evren G.Ermisket’e , İç Denetçi, Bakanlık İç Denetim Birimi Başkanlığı

          1  2

          3  4 

          5  6

                                                 7