2017 Yılı Çanakkale Kampları

Genel Müdürlüğümüz ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında 25.02.2013 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü gereği, korunma ve bakım altında bulunan çocuklarımızın 2017 yılı Çanakkale kamplarından yararlanmasına ilişkin Genel Müdürlüğümüze ayrılan kamp dönemleri ekte sunulmuş olup, il müdürlüklerinizce uyulması gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.

- Başvuruların yararlanılan hizmet modeli, yaş ve cinsiyet dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.
- Başvurulan kamp dönemine ciddi bir mazeret olmadıkça mutlak surette katılımın sağlanması zorunludur. Katılım sağlanmayacağı durumlarda katılmama nedeninin veya görevlendirilen refakatçi personel değişikliklerinin kamp tarihinden 10 gün öncesinde Genel Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir.
- Önceki yıllarda/dönemlerde kamplara katılmamış çocuklara öncelik verilmesi ve azami sayıda çocuğun kamplardan yararlandırılmasının sağlanması önemlidir.
- Kampa ulaşım İl Müdürlüğünüzce sağlanacaktır. Kafilelerin kampın ilk günü saat 07:00 ila 21:00 arasında kamp yerine ulaşması ve kampın son günü 21:00'dan sonra veya ertesi gün 12:00'a kadar kamptan ayrılması gerekmektedir.
- Kampta çocukların ve refakatçilerin haricinde başka hiç kimsenin (şoför vb.) kalmasına izin verilmeyeceğinden kamp yerine ulaşımın buna göre planlanması gerekmektedir.
- Her kamp dönemini için en fazla bir personel refakatçi olarak görevlendirilecektir.
- Refakat edecek personel belirlenirken kampa katılacak çocukların cinsiyetlerinin de göz önünde bulundurulması ve çocukların sorumluluğunu alabilecek, tercihen çocuklarla birebir çalışan meslek elemanı olması gerekmektedir.
- Katılımcıların Çanakkale kampları ve kurallar hakkında önceden bilgilendirilmesi kampın düzen ve sağlıklı sonuçlandırılması açısından önemlidir.
- Kampa katılacak olan çocuklara ve personele ait onaylı listenin gidilecek yerin kamp sorumlusuna teslim edilmek üzere yanlarında bulundurulması gerekmektedir.
- Kamp bitiminde ekte yer alan kampa ilişkin değerlendirme formunun doldurularak Genel Müdürlüğümüze elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir. 

Bu kapsamda il müdürlükleri tarafından yapılan başvurular Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilecek olup başvuru sonuçları Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanacaktır. 
Çanakkale kamplarına ilişkin başvuru formlarının 02.08.2017 tarihi mesai bitimine kadar egitimtdh@aile.gov.tr adresine gönderilmesi ve başvuru sonuçlarının web sitesinden takip edilmesini gerekmektedir.

     
Kamp Dönemleri, Kamp Başvuru Formu, Kamp Değerlendirme Formu ve Kamp Programı İçeriğine ilişkin detaylı bilgi almak için aşağıdaki linkleri tıklayınız.
     

Çanakkale Kamp Dönemleri
Çanakkale Kampı Başvuru Formu
Çanakkale Kamp Değerlendirme Formu
Çanakkale Kamp Programı İçeriği