Türkiye’de Çocuklara Yönelik Koruyucu Önleyici Politikaları Değerlendirme Çalıştayı Raporu

Genel Müdürlüğümüz tarafından 27 Temmuz 2017 tarihinde Ankara’da çeşitli kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversite temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen “Türkiye’de Çocuklara Yönelik Koruyucu ve Önleyici Politikaları Değerlendirme Çalıştayı” na ilişkin rapora linkten ulaşabilirsiniz. 

Çalıştay Raporu


Sonraki Sayfa: Genel Müdürlüğümüzce Düzenlenen Münazara Yarışmasına İlişkin Duyuru

Önceki Sayfa : Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzük Yürürlükten Kaldırılmış olup İşe yerleştirme İşlemleri Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik doğrultusunda devam etmektedir.